مرور واژه نامه بازاریابی

برند بوک چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

مدیریت 19 بهمن 1401

برند بوک چیست و چرا به آن نیاز داریم؟ برند بوک (کتابچه برند) یک سند شرکتی رسمی است که هویت برند و استانداردهای آن را مشخص می‌کند. برند بوک ، سندی است که ترکیب، طراحی و نگاه کلی یک برند را مشخص می‌کند. راهنمای برند است که مشخص می‌کند محتوای لوگو، وبلاگ، سایت، تبلیغات و سایر جوانب بازار