مرور ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ چیست؟

مدیریت 24 آبان 1401

ایمیل مارکتینگ Email Marketing یا بازاریابی ایمیلی یک کانال بازاریابی مستقیم است که به کسب و کارها اجازه می دهد محصولات جدید، فروش و به روز رسانی ها را با مشتریان در لیست تماس خود به اشتراک بگذارند. در واقع می توان گفت به استفاده از ایمیل و فرستادن پیام به مخاطبان جهت جذب مشتری جدید و حفظ و نگهداری