مرور واژه نامه

رپرتاژ چیست و چه کاربردی دارد؟

مدیریت 27 دی 1401

رپرتاژ چیست ؟ رپورتاژ آگهی نوعی متن برای معرفی خدمات یا محصول یا ویژگی های کسب و کارتان می باشد و همچنین رپورتاژ خبری، یک خبر از کسب و کارتان را منعکس میکند. متن رپرتاژ می بایست در یک سری از سایت های پر بازدید خبری و یا مرتبط با کسب و کارتان درج شود. البته در داخل متن چند کلمه کلیدی هدف می باید به س

اصطلاحات تخصصی سئو بخش محتوا

مدیریت 12 دی 1401

اصطلاحات تخصصی سئو بخش لینک عبارتند از: ردیف نام معنی اصطلاح 1 Content Management System سیستم مدیریت محتوا CMS 2 Content delivery network شبکه تحویل محتوا CDN 3 Relevance ارتباط موضوع و محتوا -

اصطلاحات تخصصی سئو بخش لینک

مدیریت 12 دی 1401

اصطلاحات تخصصی سئو بخش لینک عبارتند از: ردیف نام معنی اصطلاح 1 Editorial Link لینک دهی از یک سایت به سایت دیگر بدون درخواست یا  پرداخت هزینه از سایت لینک گیرنده  - 2 First Link Priority اولویت