مرور قراردادها

نمونه قرارداد تولید محتوا برای سایت - استارتاپ

مدیریت 6 بهمن 1401

نمونه قرارداد تولید محتوا برای سایت - استارتاپ با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظو

نمونه قرارداد ارتقا و پشتیبانی وبسایت - سایت استارتاپ

مدیریت 6 بهمن 1401

نمونه قرارداد ارتقا و پشتیبانی وبسایت - سایت استارتاپ   با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مند

نمونه قرارداد بهینه سازی سئو وبسایت - استارتاپ

مدیریت 6 بهمن 1401

  دانلود نمونه قرارداد بهینه سازی سئو سایت استارتاپ     با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرا

نمونه قرارداد طراحی و پشتیبانی اپلیکیشن موبایل

مدیریت 6 بهمن 1401

نمونه قرارداد طراحی و پشتیبانی اپلیکیشن موبایل :  حتماً باید در هنگام طراحی و پشتیبانی اپلیکیشن قراردادی بین طرفین امضا شود. به گروهی که به طراحی اپلیکیشن و نرم افزار می پردازند برنامه نویس  نامیده می شوند. برنامه نویس ها و کارفرمایان باید بتوانند تمام نکات مهم در مورد طراحی و پشتیبانی اپل

نمونه قرارداد همکاری موسسین - تفاهم نامه بنیانگذاران استارتاپ

مدیریت 6 بهمن 1401

نمونه قرارداد همکاری موسسین - تفاهم نامه بنیانگذاران استارتاپ : نمونه قرارداد همکاری موسسین یک استارت آپ که کمک میکنه بهترین همکاری شکل بگیرد و از همه مهم تر اینکه پایدار بماند. قرارداد موسسین یا تفاهم نامه همکاری و مشارکت، قراردادی است بین بنیانگذاران و موسسین یک شرکت یا یک کسب و کارو یا حتی یک است

بهترین قرارداد طراحی سایت

مدیریت 21 مهر 1401

بهترین قرارداد طراحی سایت : اگر یک کسب و کار طراحی سایت دارید باید برای پروژه های خود به فکر ایجاد قرارداد های قانونی باشید. قرارداد طراحی سایت سندی است که توافقنامه ای قانونی را بین یک طراح و مشتری شرح می دهد. روابط کاری بین دو طرف در قراداد تعریف می شود و در رابطه با زمینه و محدوده پروژه،محصولاتی