بدون دیدگاه

بهترین قرارداد طراحی سایت : اگر یک کسب و کار طراحی سایت دارید باید برای پروژه های خود به فکر ایجاد قرارداد های قانونی باشید. قرارداد طراحی سایت سندی است که توافقنامه ای قانونی را بین یک طراح و مشتری شرح می دهد. روابط کاری بین دو طرف در قراداد تعریف می شود و در رابطه با زمینه و محدوده پروژه،محصولاتی که ارائه می شود،قیمت گذاری ها،جدول زمان بندی و سایر موارد مرتبط با پروژه به طور کامل و با جزئیات دقیق توضیح داده می شود. تنها راه مطمئن جهت حفظ منافع شما برای یک کار طراحی سایت تهیه یک قرارداد طراحی سایت است چرا که گاهی اختلاف نظرهایی در کسب و کار به وجود می آید و می تواند باعث مشکلاتی مانند دیرکرد در پرداخت و مسائل این چنینی برای طراح شود.

اهمیت تنظیم قرارداد برای پروژه طراحی سایت

در قرارداد طراحی سایت باید مواردی که در صورت عدم توافق رخ می دهد را به صورت واضح مطرح و تعریف کرد.یک قراداد خوب باید برای مقابله با مسائل و مشکلات احتمالی راه حل هایی داشته باشد مثل موارد زیر :

در صورت بروز مشکل در پروژه چه تصمیمی گرفته می شود؟

اگر مشتری طرح نهایی شما را تایید نکرد آنگاه چه می کنید؟

آیا می توانید از طراحی سایت یک کپی برای خود نگه دارید؟ و تا چه مدت؟

اگر مشتری شما را اخراج کرد چه می کنید؟

در صورت کنسل شدن پروژه از سوی طراح چه اتفاقی می افتد؟

در صورت عدم پرداخت از سوی مشتری چه کاری می توانید انجام دهید؟

چه تغییراتی را به صورت رایگان انجام داده و ارائه می کنید؟

ضروری است که پاسخ به چنین سوالاتی به صورت مکتوب در قراداد شرح داده شود.

دانلود نمونه قرارداد طراحی سایت

بهترین قرار داد طراحی سایت

دلایل نیاز به قراداد طراحی سایت

قراد داد طراحی سایت توافقی است که بین یک طراح و مشتری او به طور قانونی و مکتوب بسته می شود و دو طرف خود را متعهد به رعایت اصول و قوانین قراداد می دانند و هر دو طرف باید این سند را امضا کنند در غیر اینصورت قراداد معتبر نخواهد بود.قراداد طراحی سایت یک تفاهم نامه در رابطه با عواملی مانند محدوده کار طراحی،زمانبندی پرداخت،حقوق مالکیت معنوی،جدول زمانبندی برای تحویل کار و دیگر اصطلاحات حقوقی است.

در قراداد طراحی سایت چه مواردی ذکر می شود؟

1) موضوع قراداد

طراحی سایت و انجام امور آن با مشخصات کامل  و دقیق

2) مشخصات طراح و مشتری

3) مبلغ قراداد

4)شرایط پرداخت

معمولا" 50 درصد از مبلغ قراداد از طرف کارفرما به صورت پیش پرداخت باید به پیمانکار پرداخت شود.

5) نحوه پرداخت

به طورکلی و معمول 30 درصد از مبلغ قراداد باید پس از ارائه طرح رابط گرافیکی و تایید آن از سوی کارفرما پرداخت شود و 20 درصد مابقی پس از ارائه طرح کدنویسی و تایید آن از سمت کارفرما پرداخت می شود.

6) شروع قرارداد

از تاریخی که قراداد امضا می شود و بین دو طرف تبادل شده و مبلغ پیش پرداخت،پرداخت می شود قرارداد معتبر است و باید از همان تاریخ اجرا شود.

بهترین قرار داد طراحی سایت

7) مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد

این مورد باید در قراداد مطرح شود که برای انجام موضوع قراداد و تحویل سایت چند روز کاری زمان لازم است.

8)خدمات پشتیبانی

 در طول مدت پشتیبانی چه خدماتی روی سایت مشتری انجام خواهد شد؟

9) تعهدات کارفرما

در صورتی که دو طرف توافق کنند پیمانکار طرح تحویلی را امضا کرده و در صورتی که طرح توسط کارفرما امضا نشود کارفرما باید به پیمانکار مبلغی به عنوان عدم ثبت اسم پیمانکار پرداخت کند.

اگر پیمانکار چندین طرح را به کارفرما ارائه کند کارفرما می بایست پس از انتخاب طرح مورد نظر سایر طرح ها را به پیمانکار تحویل بدهد.در صورتی که اطلاعات امنیتی سایت به هر شکلی در اختیارافراد دیگر از سوی کارفرما قرار گیرد هیچ مسولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود.پس از عقد قراداد در صورتی که نیاز باشد ویژگی های جدید به آن اضافه شود کارفرما باید هزینه آن را پرداخت کند.

10)تعهدات پیمانکار

تمام اطلاعاتی که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد از سوی پیمانکار محرمانه است و پیمانکار موظف است از اطلاعات گرفته شده نگهداری و حفاظت کند و حق ندارد این اطلاعات را در اختیار سایرین قرار دهد.
پیمانکار متعهد می شود پس از تسویه کامل قرارداد کلیه خدمات تعریف شده در قراداد را به کارفرما ارائه دهد.همچنین پیمانکار موظف است امنیت سایت را طبق استانداردها تامین کند و در طی مدت قراداد تمامی مشکلات مرتبط با سایت را رفع کند.

11)حل اختلاف

در صورتی که بین دو طرف قراداد اختلافی رخ دهد و در مذاکرات توافقی حاصل نشود این اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح بررسی خواهد شد.

12) فسخ قرارداد

قراداد در صورتی قابل فسخ است که دو طرف توافق داشته باشند یا در صورت وقوع شرایط فسخ ذکر شده در قراداد امکان فسخ آن وجود دارد

بهترین قرار داد طراحی سایت

13) اقامتگاه قانونی طرفین

نشانی درج شده در قراداد همان اقامتگاه قانونی طرفین است که در موارد لازم و برای ابلاغ مکاتبات می توان به آن ها استناد کرد و در صورتی که در مدت قراداد نشانی تغییر کند طرفین باید به طور کتبی و رسما" این تغییر را به یکدیگر اطلاع داده و ابلاغ کنند و تا قبل از اینکه ابلاغ به صورت رسمی اعلام شود نشانی های قبلی معتبر خواهند بود.

14)فورس ماژور

در صورت بروز مشکلاتی به علت وجود فورس ماژور نظیر سیل،زلزله و ..طبق قوانین سازمان برنامه و بودجه مطابق با قوانین حاکم بر جامعه به آن رسیدگی خواهد شد.

15)نسخ قرارداد

قراداد طراحی سایت در دو نسخه با اعتبار یکسان تنظیم شده و طرفین باید آن را امضاء کنند و باید فاقد هرگونه خط خوردگی باشد.

16)امضا طرفین قرارداد

 

دانلود نمونه قرارداد طراحی سایت

جمع بندی

برای پروژه طراحی سایت بستن قراداد یک امر لازم و ضروری است و همچنین خواندن و درک آن بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد.پس قراداد باید قابل درک و ساده باشد و تمامی انتظارات دو طرف در قراداد تعریف شود.قرادادهایی که در شرکت های طراحی سایت تنظیم می شود معمولا" برپایه توافق شرکت طراحی سایت و کارفرما است.تجربه خود را از این مقاله در قسمت نظرات بنویسید تا دوستان دیگر از تجربه شما بهره ببرند.


نمونه کامل متن قرارداد طراحی وب سایت ( از این قرارداد میتوانید در انواع قرارداد طراحی سایت شرکتی، فروشگاهی، خدماتی استفاده کنید.)

 

نمونه قرارداد طراحی وب سایت

این قراردادبین آقا/ خانم / شرکت یا موسسه  ....................... با شماره ثبت/ شماره ملی...................... به نشانی: ….…………………. که از این پس به عنوان سفارش دهنده شناخته می شود و از طرف دیگر آقا/ خانم / شرکت یا موسسه ............................ با شماره ثبت/ شماره ملی...................... به نشانی: ….………………….    به عنوان مجری پروژه  طراحی وب منعقد می گردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای کامل و تمام مفاد آن می دانند.

ماده 1-  موضوع قرارداد

اجرای پروژه طراحی وب سایت  (مشخصات وبسایت و نوع آن عنوان شود) تحت عنوان طراحی وب سایت  و راه اندازی و  آزمایش آن

ماده 2-  مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع این قرارداد  ........................... بوده و از تاریخ  .............................  شروع و در تاریخ  ................... خاتمه می پذیرد.

تبصره 1: مجری مکلف است طرح را در زمان پیش بینی شده اجراء نماید. تمدید مدت اجرای طرح تنها در صورتی مقدور است که مجری طرح دلایل و مدارک موجهی ارائه نماید و سفارش دهنده رسیدگی لازم را انجام و عذر مجری را در خصوص تاخیر موجه تشخیص دهد. در این صورت در طول مدت اجراء فقط یک بار طول مدت اجراء قابل تمدید بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد. پس از تحویل اولیه سایت دوره آزمایشی به مدت.........در نظر گرفته شده است تا تمام ایرادات و اشکالات سایت منطبق با نظر سفارش دهنده  و مواد این قرارداد  بر طرف گردد.

ماده 3- تعهدات  مجری

1-3 ) انجام فعالیتهای طراحی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط طراح و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام بموقع پروژه.

2-3 ) رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که در اختیار وی قرار داده شده و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد.

3-3 ) اسناد ومدارک و اطلاعاتی که بمناسبت انجام طراحی کسب می گردد بعنوان امانت نزد مجری بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد مگر با کسب اجازه کتبی از  سفارش دهنده در غیر این صورت  سفارش دهنده  جهت استیفای حقوق خود اقدام قانونی علیه مجری انجام خواهد داد.

4-3 ) طراحی و پیاده سازی  مناسب در چهارچوب اصول و موازین علمی (استاندارد) و رعایت اصول طراحی در انجام پیاده سازی موضوع قرارداد.

6-3 ) مجری نمی تواند پیمان را کلا یا جزاً به غیرواگذار نمایید.

ماده 4- نوع وب سایت  

وب سایت ..........  به صورت ایستا /پویا طراحی شده است و قابلیت های وب سایت بانک اطلاعاتی را ندارد/ دارد  (سایر ویژگیهای وبسایت طبق نظر سفارش دهنده در این قسمت ذکر شود)

ماده 5- مبلغ قرارداد

تعرفه سایت به صورت توافقی  درنظر گرفته شده است و مبلغ  کلی طراحی سایت .......................... است .

ماده 6-  مراحل پرداخت

1- مبلغ                           ریال به عنوان پیش پرداخت پس از تایید پیش نویس طرح و امضاء قرارداد، قابل پرداخت می باشد .

2- مبلغ                           ریال در تاریخ                               پس از ارائه گزارش اول طراحی و تایید سفارش دهنده

3- مبلغ                          ریال در تاریخ                   پس از ارائه گزارش تحویل و آغاز  دوره  آزمایشی با تایید سفارش دهنده

4- مبلغ                          ریال در تاریخ                  پس از ارائه  پایان دوره آزمایشی و رفع ایرادها و  تحویل نهایی وبسایت به صورت کامل و بدون هیچ گونه ایراد و نقص.

ماده 7-  تعهدات اصلی  سفارش دهنده

 تسلیم مدارک مورد نیاز طراحی وب سایت به طراح و پرداخت مبلغ قرارداد .

ماده 8- حل اختلاف

در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، موضوع توسط حکم (داور) مرضی الطرفین آقاق/ خانم / موسسه یا شرکت........... بررسی و تصمیم آن برای طرفین لازم الرعایه می باشد.

ماده 9 – حقوق مالکیت مادی و معنوی :

کلیه حقوق مادی، علمی و معنوی طرح متعلق به  سفارش دهنده می باشد و مجری و همکاران پس از کسب اجازه از سفارش دهنده می توانند از نتایج مذکور استفاده نمایند.

ماده 10- اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوست های مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست ها، صرفاً با جلب توافق طرفین قرارداد  میسر خواهد بود.

ماده 11- فسخ قرارداد

فســخ یک جانبه قرارداد از سوی هریک از طرفین قرارداد به جزء موارد ذکر شده در تبصره 1 این ماده و و ماده 12 قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و مورد مذکور در تبصره یک ماده پنج، امکان پذیر نیست.

تبصره 1 : خروج از چارچوب پروژه ، عدم گزارش پیشرفت کار و  عدم ارائه نسخه نهایی کار در زمانی پیش بینی شده و  همچنین مشاهده و احراز هر اشکالی غیرقابل رفع در وبسایت طراحی شده، علاوه بر ایجاد حق فسخ برای سفارش دهنده، طراح را مکلف به تأمین کلیه خسارت های مالی و غیر مالی با تصمیم داور می نماید. درصورت عدم تمکین طراح ،‌ سفارش دهنده حق دارد خسارت وارده را به هر طریق که مصلحت بداند تأمین و وصول کند.

ماده 12- شرایط خاص

 در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد ویا تمام آن غیرممکن گردد، هر یک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ و مرتب را  به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهد. در صورت این که فسخ قرارداد  ناشی از شرایط قهری  (فورس ماژور) باشد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.

ماده 13- آدرس

آدرس قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در  قرارداد بوده و در موارد لزوم  و به منظور ابلاغ مکاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

ماده14- دوره آزمایشی و پشتیبانی سایت

سایت ................ به مدت .......... ماه  در دوره آزمایشی و پشتیبانی  از طرف طراح می باشد.جهت انجام فعالیت های پشتیبانی بعد از مدت گارانتی  سفارش دهنده باید  قراردادی جهت خدمات پشتیبانی مدیریت وب سایت با طراح و یا با هر کس دیگر منعقد کند.

ملاک انجام کامل موضوع قرارداد  این است که وب سایت از کیفیت مناسب با نظر نماینده سفارش دهنده برخوردار بوده، عاری از نقص، همه بخش های آن قابل استفاده و دسترسی باشد و وب سایت با استفاده از همه Web Browser ها قابل مشاهده است و در مدت زمان  دوره آزمایشی هیچ خطایی در آن دیده نشود.

ماده 15- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده16- نسخه های قرارداد

 این قرارداد در 16 ماده،  یک پیوست (طرح اولیه سایت)، به زبان فارسی و در  دو  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ              امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند./

                     نام ونام خانوادگی مدیر پروژه  (سفارش دهنده) مهر و امضاء                           مجری طرح  مهر و امضاء        

برچسب ها
ارسال دیدگاه


جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد سایت شوید:
ورود / ثبت‌نام
با ورود و یا ثبت نام در سایت شما شرایط و قوانین استفاده از سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.دیدگاه ها