مرور آموزش کنترل پنل سامانه سورنا

آموزش درج سئوالات متداول

مدیریت 30 آبان 1402

آموزش درج سئوالات متداول در فروشگاه ساز سورنا  

آموزش بخش درج گالری تصاویر

مدیریت 30 آبان 1402

آموزش بخش درج گالری تصاویر فروشگاه ساز سورنا  

آموزش بخش وبلاگ نویسی و نوشته ها

مدیریت 30 آبان 1402

آموزش بخش وبلاگ نویسی و نوشته های فروشگاه ساز سورنا  

آموزش منوی فوتر

مدیریت 30 آبان 1402

آموزش منوی فوتر در فروشگاه ساز سورنا  

آموزش تنظیمات فوتر سایت

مدیریت 30 آبان 1402

آموزش تنظیمات فوتر سایت در فروشگاه ساز سورنا  

آموزش منو بندی

مدیریت 30 آبان 1402

آموزش منو بندی در فروشگاه ساز سورنا  

آموزش بخش درج محصول

مدیریت 30 آبان 1402

آموزش بخش درج محصول در فروشگاه ساز سورنا  

آموزش تنظیمات قیمت و سایز

مدیریت 30 آبان 1402

آموزش تنظیمات قیمت و سایز در فروشگاه ساز سورنا  

آموزش مدیریت ویژگی های هر دسته محصول

مدیریت 30 آبان 1402

آموزش مدیریت ویژگی های هر دسته محصول در فروشگاه ساز سورنا  

آموزش بخش دسته بندی محصولات

مدیریت 30 آبان 1402

آموزش بخش دسته بندی محصولات در فروشگاه ساز سورنا    

سیستم مدیریت بنرها

مدیریت 30 آبان 1402

سیستم مدیریت بنرها فروشگاه ساز سورنا      

آموزش مدیریت اسلایدر

مدیریت 30 آبان 1402

آموزش مدیریت اسلایدر در فروشگاه ساز سورنا که به آسانی میتوانید انواع اسلایدر عکس را بارگزاری کنید.