سورنا

ارتباط با ما

تماس با سورنا | وقتی باید متفاوت بیاندیشید..

نشانی : استان گلستان‌،گرگان، خیابان امام ، آفتاب 20، بازار بزرگ،طبقه اول واحد ۴

تلفن: ۲-۰۱۷۳۲۲۴۵۳۶۱

همراه : ۰۹۱۱۶۳۶۷۹۲۹ - ۰۹۱۱۵۱۸۷۹۹۸

پشتیبانی تلگرامی سایت: ۰۹۳۳۶۷۲۱۸۷۰

ایمیل:  info@surena3d.ir

 ****************************

شماره کارت و شماره حساب شرکت سورنا جهت پرداخت وجه :

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۱۳۷۴۶۵۰۲۸  – بانک ملی – به نام صنم بیات


شماره حساب : ۰۳۰۲۷۲۹۴۶۱۰۰۴ – بانک ملی – به نام صنم بیات


شماره کارت : ۶۲۲۱۰۶۱۰۷۴۷۴۸۶۹۲ – بانک پارسیان – به نام صنم بیات