بدون دیدگاه

نقاط مرجع استراتژیک در تدوین برنامه بازاریابی : گونه های اصلی استراتژی بازاریابی از دیدگاه صاحب نظران ، در طی دهه گذشته، پژوهشگران تلاش کرده اند تا مدلهایی را ارایه دهند که بر اساس آن بتوان گونه های آرمانی استراتژی های بازاریابی را مشخص کرد . این مدلها بر دو نوع می باشد : عقلایی ( بالا به پایین ) و طبیعی ( پایین به بالا ) که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را داراست . اما، اخیراً رویکرد ترکیبی از دو مدل فوق بنام تئوری نقاط مرجع استراتژیک مطرح گردیده است . که بیان می کند با شناسایی نقاط مرجع استراتژیک سازمان می توان عناصر سازمانی ( ساختار، فرهنگ، تکنولوژی و استراتژی ) را بر اساس آن طراحی کرد

استراتژی های بازاریابی کاتلر:

استراتژی های بخش بندی بازار، انتخاب بازار ، هدف و موقعیت یابی
استراتژی های انتخاب بازار هدف کاتلر:
استراتژی بازاریابی انبوه( غیر تفکیکی)، قسمتی(تفکیکی)، تخصصی ( تمرکزی) بازاریابی محلی و بازاریابی انفرادی (تک به تک)

استراتژی های رشد انسف:

نفوذ در بازار، توسعه محصول، توسعه بازار و متنوع سازی

استراتژی های بازار و آمیخته بازاریابی نورتن پالی:

استراتژی های بازار: ابعاد بازار، ورود به بازار، تعهد به بازار، تقاضای بازار

استراتژی آمیخته بازاریابی: تنوع بازار، محصول، قیمت، توزیع و ترویج

استراتژی های روملت:

استراتژی تمرکزمحصول / بازار
استراتژی تنوع محصول / تمرکز بازار
استراتژی تمرکز محصول/ تنوع بازار
استراتژی تنوع محصول/ تنوع بازار

استراتژی های بازاریابی اسلاتر و اولسون:

استراتژی بازاریابی تهاجمی، انبوه، حداقل سازی بازار و بازاریابی ارزشی

استراتژی بازاریابی از دیدگاه هوالو، مادو و ویناکور:

بازاریابی ارزشی، بازاریابی داوطلبانه، بازاریابی فراگیر و بازاریابی همراه به ملاحظات محیطی

استراتژی بازاریابی واکر و همکاران:

نوع استراتژی بازاریابی بر اساس چرخه عمر محصول بیان کردن که در چهار گروه اصلی قرار میگیرند:

استراتژی های مرحله ورود به بازار
استراتژی های مرحله رشد
استراتژی های مرحله بلوغ
استراتژی های مرحله افول

نقاط مرجع استراتژیک در تدوین برنامه بازاریابی

نقاط مرجع استراتژیک بازاریابی:

بر اساس دیدگاه واکر و همکاران، مدل چرخه عمر محصول، چارچوبی است که وقوع فرصت ها و تهدیدها در بازار و صنعت رو نشان میدهد و به این وسیله شرکت ها بهتر می توانند تغییر در هدف بازار استراتژیک محصول ، تغییر در استراتژی آن و تغییر در برنامه بازاریابی شرکت را پیش بینی کنند.

دو متغیر اصلی برای تشخیص مراحل چرخه عمر محصول ،میزان رقابت (تعداد رقبا) و توجه به بازار فعلی یا جدید می باشند.

این دو نقطه مرجع با الگوی اثربخشی ریچارد اچ، هال که بر اساس تحقیقات قبلی مناسبت ترین الگو برای دسته بندی نظریه های مدیریت می باشد، تطابق دارد.

SRP اول بازاریابی – میزان رقابت (میزان کنترل)

اگر میزان رقبات در یک بازار بسیار زیاد باشد، شرکت ها در جهت افزایش سهم از بازار و یا حتی حفظ آن، نیازمند متمایز سازی محصولات خود از بقیه رقبا هستند.

حال اگر رقابت در بازاری اندک باشد، شرکت محصولاتی استاندارد به بازار ارائه می کنند.

به طور معمول، شرکت ها در مراحل ورود به بازار و افول محصولات خود، از رقبای بسیار کمتری برخوردارند و به طور عرف، در مراحل رشد و بلوغ و زمانی که شناخته تر می شوند، از رقبای بیشتر برخوردار می شوند.

SRP دوم بازاریابی – محور تمرکز ( داخل یا خارج بازارهای فعلی)

شرکت هایی که در مراحل اولیه ورود به بازار و رشد می باشند، شدیداً به دنبال دست یابی به مشتریان جدید و بازارهای جدید هم هستند، و در مقابل آنها، شرکت ها و کسب و کارهایی که در مراحل بلوغ و افول هستند، بیشتر به دنبال حفظ مشتریان فعلی و بازارهای کنونی اند.

درواقع شرکت هایی که به دنبال مشتری جدید و بازار جدید هستند، نشان دهنده توجه آنها به خارج از بازارهای فعلی است و آن کسب و کار ها و تجارت هایی که در پی حفظ بازار کنونی هستند، نشان دهند توجه بیشتر آنها به داخل بازارهای فعلی است.

استراتژی های بازاریابی بر اساس نقاط مرجع در چهار دسته اصلی دسته بندی می شوند

وقتی این چهار مرحله را بشناسیم، می توانیم تحلیل کنیم که در کدام مرحله هستیم، سپس بر اساس استانداردهای آن مرحله، کار عملیاتی و برنامه ریزی کنیم.

نقاط مرجع استراتژیک در تدوین برنامه بازاریابی

1. استراتژی های مرحله معرفی:

زمانی است که شرکت در این محصول/بازار بر عوامل بازار کنترل دارد و محور تمرکز آن نیز بر بازارها و محصولات جدید است که در این صورت از استراتژی های مرحله ورود به بازار می توانداستفاده کند.

2. استراتژی های مرحله رشد:

زمانی است که شرکت کنترل کمی بر عوامل بازار دارد و توجه آن نیز به خارج بازارهای فعلی است و باید استراتژی های بازار در حال رشد را برگزیند و تلاش کند .

3. استراتژی های مرحله بلوغ:

زمانی که شرکت کنترل بسیار کمی بر عوامل بازار دارد ولی بیشتر به داخل بازارهای فعلی توجه دارد، در این صورت می تواند از استراتژی های بازار بالغ استفاده کند.

4. استراتژی های مرحله افول:

زمانی که شرکت کنترل زیادی بر عوامل بازار دارد و محور تمرکز آن نیز بر روی بازارهای فعلی است که در این صورت استراتژی های یک بازار در حال افول را انتخاب میکند.

استراتژی بازاریابی را تعریف کنید؟

استراتژی بازاریابی مجموعه از تصمیمان و فعالیت های به هم پیوسته است که از طریق آن واحد تجاری استراتژیک انتظار دارد به هدف های بازاریابی خود برسد و ارزش های مورد انتظار مشتریان را برآورده سازد. مواردی که سازمان می خواهد بر حسب سهم بازار، مقدار فروش، مبلغ فروش و از این قبیل محقق ساد، هدف بازاریابی نامیده می شود و این که چطور میخواهد به هدف های مورد نظر دست یابد استراتژی بازاریابی نامیده می شود، بنابراین استراتژی های بازاریابی روش های تحقق هدف های بازاریابی هستند.

ارتباط بین استراتژی کلی بازاریابی و استراتژی زیرسیستم های بازاریابی

بر اساس متغیرهای اندازه گیری چرخه عمر محصول، مرحله عمر یک محصول / بازار مشخص می شود. این مرحله نشان دهنده استراتژی کلی بازاریابی است.

مثلاً اگه محصولی در مرحله معرفی قرار داشته باشه، استراتژی مرحله ورود به بازار برآن مناسب خواهد بود.

سپس بر اساس نقاط مرجع استراتژیک مناسب برای آن محصول در آن مرحله تعیین می شود و در مرحله بعد استراتژی عوامل آمیخته بازاریابی برای استراتژی انتخاب شده تدوین می شود.

استراتژی عوامل آمیخته بازاریابی جهت گیری کلی را در تهیه برنامه بازاریابی نشان می دهد.

برچسب ها

استراتژی بازاریابیارسال دیدگاه


جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد سایت شوید:
ورود / ثبت‌نام

ورود/ثبت نام

لطفا برای ورود یا ثبت نام،شماره تلفن همراه خودرا وارد کنیددیدگاه ها