سورنا
اهمیت بروزرسانی محتوای قدیمی سایت ها

درباره بازاریابی سئو چه می دانید؟

مدیریت 98 اردیبهشت 7

درباره بازاریابی سئو چه می دانید؟ از آن جایی که هر چیزی را هر جایی نمی توان فروخت و باید در جای به خصوصی  به فروش رساند، ودر هر صنعت کسب و کار بازار یاب ها حرف اول را می زنند.بنابراین اگر سئو ، یک فروشنده متخصص فرض شود، بازاریابی سئو  یعنی پیدا کردن جایی برای کار کردن این فروشنده متخصص.

اهمیت بروزرسانی محتوای قدیمی سایت ها

مدیریت 97 دی 22

اهمیت بروزرسانی محتوای قدیمی سایت ها : تولید محتوای سایت یکی از مؤثرترین فاکتورها در سئو سایت می باشد. البته کیفیت محتوا قطعاً خیلی مهم است. علاوه بر تولید محتوای جدید، به روز رسانی محتوای قدیمی سایت از اهمیت بالایی برخودار است. جالب است که بدانید، به روز رسانی مطالب سایت نسبت به تولید محتوای جدید