سورنا
عواملی که تاثیرات منفی روی سئو سایت دارند

اهمیت ویدئو در سئو سایت

مدیریت 97 اسفند 4

 اهمیت ویدئو در سئو سایت : مهمترین تاثیر را امروزه ویدئوها روی سایت می گذارند. تاجایی که اگر شما ویدئو نداشته باشید از بقیه شرکتها در سئو عقب می افتید. همه ما می دانیم اولین محتوایی که در زمینه اینترنت مورد استفاده قرار گرفت محتوای متنی بود. محتوای متنی علی رغم اینکه بخش اصلی اطلاعات را در دارد

تاثیرات تلگرام روی سئو سایت

مدیریت 97 بهمن 27

تاثیرات تلگرام روی سئو سایت : شبکه های اجتماعی به صورت غیر مستقیم راه و انتخاب مناسبی برای رتبه سایت محسوب می شود . هر سیگنال که از شبکه های اجتماعی دریافت شود در رتبه بندی سایت در نتایج موتورهای جستجو موثر می باشد. سیگنال در شبکه های اجتماعی به فعالیت هایی که در شبکه های اجتماعی انجام می گردد گفته