بانک شماره تلفن استان گلستان

۵/آبان/۱۳۹۶
مقالات آموزشی -
بدون دیدگاه

 

بانک شماره تماس های همراه اول ( خطوط دائمی) - پاییز 1396

آزادشهر

همراه اول دائمی

8229

همراه اول اعتباری

13326

آق قلا

همراه اول دائمی

5951

همراه اول اعتباری

28102

آق قلا –انبار آلوم

همراه اول دائمی

518

انبار آلوم

همراه اول دائمی

424

همراه اول اعتباری

3215

اینچه برون

همراه اول دائمی

42

همراه اول اعتباری

841

بندرترکمن

همراه اول دائمی

6987

همراه اول اعتباری

14152

بندرترکمن| گمیش تپه

همراه اول دائمی

1125

بندرگز

همراه اول دائمی

4514

همراه اول اعتباری

6906

نوکنده

همراه اول دائمی

581

خان ببین

همراه اول دائمی

1358

همراه اول اعتباری

7407

دلند

همراه اول دائمی

636

همراه اول اعتباری

3137

رامیان

همراه اول دائمی

2190

همراه اول اعتباری

2580

رامیان،خان ببین،دلند

همراه اول دائمی

171

سرخنکلاته

همراه اول دائمی

372

همراه اول اعتباری

1332

سیمین شهر

همراه اول دائمی

495

همراه اول اعتباری

3528

علی آباد

همراه اول دائمی

8878

همراه اول اعتباری

22521

علی آباد – فاضل آباد

همراه اول دائمی

1152

فاضل آباد

همراه اول دائمی

1888

همراه اول اعتباری

6594

کردکوی

همراه اول دائمی

5578

همراه اول اعتباری

13283

کلاله ، مرواه تپه

همراه اول دائمی

610

کردکوی

همراه اول دائمی

1093

همراه اول اعتباری

26566

کلاله

همراه اول دائمی

3241

همراه اول اعتباری

9454

گالیکش

همراه اول دائمی

346

همراه اول اعتباری

9454

گرگان

همراه اول دائمی

82158

همراه اول اعتباری

228430

گرگان، سرخنکلاته

همراه اول اعتباری

18050

گمیش تپه

همراه اول دائمی

1258

همراه اول اعتباری

1430

گمیشان

همراه اول دائمی

134

همراه اول اعتباری

896

گنبد، اینچه برون

همراه اول دائمی

5741

گنبد

همراه اول دائمی

35077

همراه اول اعتباری

97878

مراوه تپه

همراه اول دائمی

1140

همراه اول اعتباری

4711

مینودشت

همراه اول دائمی

6196

همراه اول اعتباری

15058

نگین شهر

همراه اول دائمی

141

همراه اول اعتباری

803

نوده خاندوز

همراه اول دائمی

243

همراه اول اعتباری

1119

نوکنده

همراه اول دائمی

624

همراه اول اعتباری

2114

به تفکیک پیش شماره

 

 

گرگان

910106

1180

911170

5257

911171

5334

911175

2489

911177

3500

911176

3850

911178

3279

911269

1269

911270

4575

911271

 
برچسب ها:دیدگاه
دیدگاه شما :