سورنا

مدیریت همایش و برگزاری آن

9/شهریور/1396
مقالات آموزشی -
بدون دیدگاه

سطوح برگزاری همایش:

  1. داخلی
  2. منطقه ای
  3. ملی
  4. بین المللی

 

ویژگی های همایش های بین المللی :

در آیین نامه مصوب در مورد گردهمایی ها آن همایشی بین المللی شناخته میشود که ویژگی های زیر را دارا باشد:

۱درهمایش از سخنرانان و افراد برجسته خارج کشور و دانشگاهیان و محققان از ملیت های گوناگون دعوت شود.

۲در همایش یک یا چند موسسه یا سازمان و یا انجمن بین المللی حضور فعال داشته باشد.

۳ همچنین دارای اهداف موثر و موضوعات بین المللی باشد.

۴ بخشی از سخنرانان و مقالات ارائه شده از کشورهای خارجی باشد.

برگزاری همایشهای بین المللی توسط دستگاههای اجرایی منوط به تصویب هیات وزیران میباشد.

جلسات کاری مانند مذاکرات، میز گرد، جشنواره و دوره های آموزشی نظری و کاربردی بلند مدت و کوتاه مدت که موسسات آموزشی و دستگاههای اجرایی در راستای انجام وظایف قانونی خود با حضور و یا استفاده از اتباع خارجی با نمایندگان سایر دولت ها و یا سازمانهای بین المللی برگزار می کنند، همایش بین المللی تلقی نمیگردد.

 تدارکات ضروری در برگزاری همایش چیست ؟

– تعیین دبیر علمی

– تعیین دبیر اجرایی

– تعیین محل برگزاری همایش

– تصویب جدول زمانی (کلیات)

– تصویب بودجه

– تعیین جوایز مقالات برتر

– تعیین مدعوین اصلی و شخصیتها

– تعیین محل اقامت شرکت کنندگان

– تعیین دستگاههای مشارکت کننده و همکار

– تنظیم کلیات مربوط به پوستر همایش

– تعیین سخنرانان افتتاحیه و اختتامیه

– تصویب کلیات مربوط به برنامه های جنبی همایش

-تنظیم کلیات مربوط به ارائه تسهیلات به شرکت کنندگان (اسکان، پذیرایی، پرداخت هزینه ایاب و ذهاب، هدایا و…)

-اطلاع رسانی به موقع همایش

برچسب ها:دیدگاه
دیدگاه شما :