برای بهره گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور ایران و جهان،دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد از علاقمندانی که به هر دلیلی امکان شرکت حضوری در کنفرانس را ندارند به صورت غیرحضوری نیز جهت شرکت در کنفرانس ثبت نام نمایند.

برای بهره گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور ایران و جهان،دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد از علاقمندانی که به هر دلیلی امکان شرکت حضوری در کنفرانس را ندارند به صورت غیرحضوری نیز جهت شرکت در کنفرانس ثبت نام نمایند.هزینه ثبت نام

شرکت کنندگان عادی:

500 دلار آمریکا ( قبل از آخرین مهلت ثبت نام)

175 دلار آمریکا ( بعد از آخرین مهلت ثبت نام)

دانشجویان:

300 دلار آمریکا ( قبل از آخرین مهلت ثبت نام)

450 دلار آمریکا (بعد از آخرین مهلت ثبت نام)

شماره حساب ها:

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۱۳۷۴۶۵۰۲۸ – بانک ملی – به نام صنم بیات
شماره حساب : ۰۳۰۲۷۲۹۴۶۱۰۰۴ – بانک ملی – به نام صنم بیات
شماره کارت : ۶۲۲۱۰۶۱۰۷۴۷۴۸۶۹۲ – بانک پارسیان – به نام صنم بیات