برای بهره گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور ایران و جهان،دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد از علاقمندانی که به هر دلیلی امکان شرکت حضوری در کنفرانس را ندارند به صورت غیرحضوری نیز جهت شرکت در کنفرانس ثبت نام نمایند.

برای بهره گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور ایران و جهان،دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد از علاقمندانی که به هر دلیلی امکان شرکت حضوری در کنفرانس را ندارند به صورت غیرحضوری نیز جهت شرکت در کنفرانس ثبت نام نمایند.آدرس و ایمیل :

نشانی : استان گلستان‌، شهرستان گرگان، میدان وحدت ، آفتاب بیست، بازار بزرگ،طبقه اول واحد ۴
ایمیل: info@nedayehamayesh.com
ایمیل: nedayehamayesh@yahoo.com
ایمیل: nedayehamayesh@yahoo.com

تلفن :

تلفن: ۲-۰۱۷۳۲۲۴۵۳۶۱
پشتیبانی:
09116367929
09115187998
09336721870