برای بهره گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور ایران و جهان،دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد از علاقمندانی که به هر دلیلی امکان شرکت حضوری در کنفرانس را ندارند به صورت غیرحضوری نیز جهت شرکت در کنفرانس ثبت نام نمایند.

برای بهره گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور ایران و جهان،دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد از علاقمندانی که به هر دلیلی امکان شرکت حضوری در کنفرانس را ندارند به صورت غیرحضوری نیز جهت شرکت در کنفرانس ثبت نام نمایند.تاریخ برگزاری کنفرانس :1396/08/5

آخرین مهلت ارسال مقالات: 1396/08/14

آخرین مهلت ثبت نام: 1396/07/20

اعلام نتایج نهایی داوری: حداکثر 20روز پس از ارسال مقاله

تاریخ برگزاری کنفرانس :1396/08/5

آخرین مهلت ارسال مقالات: 1396/08/14

آخرین مهلت ثبت نام: 1396/07/20

اعلام نتایج نهایی داوری: حداکثر 20روز پس از ارسال مقاله