سورنا
پیامک انبوه

ارسال پیامک انبوه شهری چگونه است؟

مدیریت 97 شهریور 23

از طریق این بخش می توانید به کل کشور به تفکیک استان، شهر، بخش و شماره دائمی و اعتباری  پیامک ارسال نمایید . پس از ثبت، حداقل  10 دقیقه و حداکثر 2 ساعت زمان لازم است که پیام شما تایید شود و سپس ارسال می شود .   بخش اول ارسال پیامک انبوه شهری   بخش دوم ارسال پیام