سورنا
مقالات آموزشی

روش های جدید سئو و بهینه سازی وبسایت

مدیریت 96 شهریور 8

روش های جدید سئو بر اساس زمان حال و الگوریتم های جدید گوگل دائماً در حال بروز رسانی می باشد و تنها دلیل این کار در نزد گوگل، نمایش بهترین نتایج سایت های کاربردی و مفید و مرتبط برای کاربران می باشد. لذا می بینید که دائماً رتبه سایت ها در حال تغییر و جابجایی می باشد. برای همین موضوع تصمیم بر این شد